Zakres szkoleń

Wszyscy uczestnicy naszych szkoleń otrzymują Certyfikat, który bedzie potwierdzeniem ich umiejętności i zaangazowania. Docenimy aktywne uczestnictwo w zadaniach i pracach grupowych oraz zaliczenie krótkiego testu wiedzy. Wierzymy, że każdy Uczestnik stawia na rozwój osobisty - na tym równiez zależy i nam - i oby to był dobry początek na efektywną i satysfakcjonującą pracę w branży optycznej.


Profesjonalista w salonie optycznym

poziom ​podstawowy

Szkolenie skierowane do osób, które rozpoczynają swoją przygodę w salonie optycznym lub chcą uzupełnić fundamenty posiadanej wiedzy z zakresu optyki okularowej, niezbędnej do fachowej obsługi klienta. Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się między innymi z zagadnieniami dotyczącymi: podstawowych wad wzroku i ich korekcji, soczewek okularowych (konstrukcje, materiały i powłoki uszlachetniające) i opraw okularowych (rodzaje i materiały). Nauczą się interpretacji zapisu recept okularowych, doboru odpowiednich produktów do korekcji, dokonywania potrzebnych pomiarów.

 • Niezbędną wiedzę do prawidłowego funkcjonowania w salonie optycznym
 • Wyższą świadomość w doborze produktów
 • Pewność siebie w codziennych działaniach z klientem
 • Wyższą satysfakcję z obsługi klienta
 • Solidne podstawy do dalszego rozwoju
 • Wzrost sprzedaży generowanej przez nową osobę
 • Szybszą adaptację pracownika do stanowiska pracy
 • Oszczędność Państawa czasu, który musiałby być przeznaczony na wdrożenie pracownika
 • Możliwość zatrudniania osób bez doświadczenia w branży optycznej
 • Redukcję strat wynikających z błędów popełnionych przez nowo-zatrudnionego pracownika
 • Możliwość dalszego rozwoju biznesu
 • Podstawy budowy oka
 • Wady wzroku oraz metody ich korygowania
 • Budowa soczewek okularowych – cechy charakterystyczne różnych konstrukcji, materiałów oraz uszlachetnień
 • Soczewki wieloogniskowe – podstawowe informacje
 • Praca z receptą na okulary korekcyjne – przeliczanie zapisów, wykorzystanie recepty do rekomendacji odpowiednich produktów
 • Rodzaje opraw okularowych oraz charakterystyka materiałów, z których mogą być wykonane
 • Metodyka doboru opraw do różnych korekcji okularowych
 • Podstawy selekcji okularów do twarzy klienta
 • Proces doboru okularów z uwzględnieniem przepisanej korekcji, potrzeb klienta i opraw
 • Dokonywanie niezbędnych pomiarów potrzebnych do montażu różnych soczewek
 • Wyłącznie ćwiczenia i praca w określonych sytuacjach sprzedażowych
 • Case study i analiza przypadków sytuacji optycznych
 • Zadania w mniejszych grupach
 • Odgrywanie ról

Najbliższe terminy

 • 17-18.04 Gdańsk
Zgłoś się na szkolenie

Trening sprzedaży w salonie optycznym

poziom rozszerzony

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą zwiększyć swoją sprzedaż oraz podnieść jakość obsługi klientów podczas doboru okularów. Na szkoleniu uczestnicy nauczą się w jaki sposób trenowane techniki sprzedażowe wykorzystać do budowania autorytetu – specjalisty w oczach klienta. Doświadczą, jak sprawnie i świadomie realizować proces sprzedaży – od pierwszego kontaktu z Klientem do momentu wydania gotowych okularów. Nauczą się także, jak wykorzystując wiedzę optyczną oraz dostępne narzędzia optyczne porozumiewać się z klientem językiem korzyści i przekonywać go do decyzji zakupowych opartych o potrzeby świadome i nieświadome.

 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy optycznej do budowania skutecznego procesu sprzedaży
 • Sprawdzone techniki diagnozy potrzeb klienta w oparciu o techniczne aspekty doboru okularów
 • Pewność siebie w świadomym stosowaniu technik sprzedażowych
 • Wyższą satysfakcję klientów z jakości obsługi w salonie
 • Wyższą sprzedaż wynikającą z umiejętności up-sellingu i cross-sellingu
 • Wzrost sprzedaży
 • Wzrost klientów polecających salon optycznych
 • Zaangażowanie pracowników w jakość procesu obsługi klienta
 • Podniesienie prestiżu swojego salonu wśród konkurencyjnych salonów optycznych
 • Rozszerzenie możliwości proponowania szerszej i droższej gamy produktów optycznych dzięki zmianie postawy pracowników i nowych, skutecznych metod sprzedaży​
 • Techniki identyfikacji potrzeb klientów podczas zakupu okularów
 • Tworzenie map sprzedażowych w procesie obsługi klienta
 • Techniki zamiany klienta w „eksperta” w doborze okularów
 • Techniki pobudzania potrzeb podświadomych i nieświadomych u klientów
 • Wykorzystanie wiedzy optycznej (rozmiary opraw, parametry okularów, urządzenia pomiarowe, itp.) do tworzenia języka korzyści w sprzedaży
 • Case study i analiza przykładów klientów noszących okulary
 • Efektywne techniki prezentowania oferty
 • Techniki up-selling i cross-selling w sprzedaży okularów (okulary jednoogniskowe i wieloogniskowe)
 • Techniki wywierania wpływu na decyzje zakupowe klienta
 • Finalizowanie sprzedaży okularów; zastrzeżenia, obawy, wątpliwości klientów
 • Odbiór okularów – ostatnie wrażenie i budowanie lojalności klientów
 • Wyłącznie ćwiczenia i praca w określonych sytuacjach sprzedażowych
 • Case study i analiza przypadków sytuacji optycznych
 • Zadania w mniejszych grupach
 • Odgrywanie ról

Najbliższe terminy

Zgłoś się na szkolenie

Sprzedaż progresywna

warsztat specjalistyczny

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników, którzy chcą stać się ekspertami ds. doboru szkieł okularów progresywnych. Na szkoleniu uczestnicy nauczą się w jaki sposób umiejętnie obsługiwać klienta, który chce zakupić okulary ze szkłami progresywnymi. Uczestnik nauczy się, jak interpretować receptę, jak prawidłowo dobierać oprawki, jak dokonywać niezbędnych pomiarów oraz jak rekomendować a następnie „ustawiać” szkła progresywne w oprawach. Efektem zdobycia tych umiejętności będzie wyższa sprzedaż okularów progresywnych oraz większa pewność siebie w rozpatrywaniu zgłoszeń reklamacyjnych i rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

 • Odczytywanie rodzaju soczewek progresywnych z grawerunków
 • Wyboru odpowiedniego rodzaju soczewki do różnych parametrów
 • Odwzorowywanie krzyża centracji
 • Regulacji oprawy do twarzy klienta
 • Wyznaczania wysokości segmentu
 • Rekomendacji korzyści soczewek progresywnych
 • Wydawania okularów progresywnych
 • Wzrost sprzedaży produktów progresywnych
 • Wzrost klientów polecających salon optycznych jako specjalizujący się w rekomendacji i doborze okularów progresywnych
 • Większą pewność siebie pracowników oraz jakość procesu obsługi klienta progresywnego
 • Podniesienie prestiżu swojego salonu wśród konkurencyjnych salonów optycznych
 • Rozszerzenie możliwości proponowania szerszej i droższej gamy produktów progresywnych dzięki pewności pracowników
 • Brak błędów podczas obsługi klienta progresywnego
 • Szybka orientacja i wyciąganie wniosków podczas reklamacji
 • Budowa szkieł progresywnych
 • Charakterystyka konstrukcji soczewek progresywnych
 • Budowa soczewki pół-progresywnej (biurowej)
 • Budowa modelu obsługi klienta progresywnego (rekomendacja)
 • Sprawdzanie okularów progresywnych – na co zwrócić uwagę
 • Interpretacja recepty
 • Badanie potrzeb klienta progresywnego – najważniejsze informacje
 • Metody prezentacji produktów wieloogniskowych
 • Wybór oprawy – zasady techniczne (kąt pantoskopowy, verteks itp.)
 • Wyznaczanie wysokości segmentu – metody
 • Weryfikacja po wykonaniu okularów progresywnych
 • Wydawanie okularów progresywnych klientowi
 • Budowa planu procesu reklamacyjnego
 • Krótkie mini-wykłady
 • Ćwiczenia i praca w określonych sytuacjach sprzedażowych
 • Case study i analiza możliwych sytuacji
 • Zadania w parach lub mniejszych grupach

Najbliższe terminy

 • 21-22.02 Kielce
 • 20-21.03 Poznań
 • 28-29.03 Warszawa
Zgłoś się na szkolenie

Nazwa firmy / Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

W jakim mieście

Wybierz szkolenie

Twoje oczekiwania wobec szkolenia: