Zakres szkoleń

Wszyscy uczestnicy naszych szkoleń otrzymują Certyfikat, który bedzie potwierdzeniem ich umiejętności i zaangazowania. Docenimy aktywne uczestnictwo w zadaniach i pracach grupowych oraz zaliczenie krótkiego testu wiedzy. Wierzymy, że każdy Uczestnik stawia na rozwój osobisty - na tym równiez zależy i nam - i oby to był dobry początek na efektywną i satysfakcjonującą pracę w branży optycznej.


Profesjonalista w salonie optycznym

poziom ​podstawowy

Szkolenie skierowane do osób, które rozpoczynają swoją przygodę w salonie optycznym lub chcą uzupełnić fundamenty posiadanej wiedzy z zakresu optyki okularowej, niezbędnej do fachowej obsługi klienta. Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się między innymi z zagadnieniami dotyczącymi: podstawowych wad wzroku i ich korekcji, soczewek okularowych (konstrukcje, materiały i powłoki uszlachetniające) i opraw okularowych (rodzaje i materiały). Nauczą się interpretacji zapisu recept okularowych, doboru odpowiednich produktów do korekcji, dokonywania potrzebnych pomiarów.

 • Niezbędną wiedzę do prawidłowego funkcjonowania w salonie optycznym
 • Wyższą świadomość w doborze produktów
 • Pewność siebie w codziennych działaniach z klientem
 • Wyższą satysfakcję z obsługi klienta
 • Solidne podstawy do dalszego rozwoju
 • Wzrost sprzedaży generowanej przez nową osobę
 • Szybszą adaptację pracownika do stanowiska pracy
 • Oszczędność Państawa czasu, który musiałby być przeznaczony na wdrożenie pracownika
 • Możliwość zatrudniania osób bez doświadczenia w branży optycznej
 • Redukcję strat wynikających z błędów popełnionych przez nowo-zatrudnionego pracownika
 • Możliwość dalszego rozwoju biznesu
 • Podstawy budowy oka
 • Wady wzroku oraz metody ich korygowania
 • Budowa soczewek okularowych – cechy charakterystyczne różnych konstrukcji, materiałów oraz uszlachetnień
 • Soczewki wieloogniskowe – podstawowe informacje
 • Praca z receptą na okulary korekcyjne – przeliczanie zapisów, wykorzystanie recepty do rekomendacji odpowiednich produktów
 • Rodzaje opraw okularowych oraz charakterystyka materiałów, z których mogą być wykonane
 • Metodyka doboru opraw do różnych korekcji okularowych
 • Podstawy selekcji okularów do twarzy klienta
 • Proces doboru okularów z uwzględnieniem przepisanej korekcji, potrzeb klienta i opraw
 • Dokonywanie niezbędnych pomiarów potrzebnych do montażu różnych soczewek
 • Wyłącznie ćwiczenia i praca w określonych sytuacjach sprzedażowych
 • Case study i analiza przypadków sytuacji optycznych
 • Zadania w mniejszych grupach
 • Odgrywanie ról

Najbliższe terminy

 • 31.01 - 01.02 Kraków
 • 07-08.02 Warszawa
Zgłoś się na szkolenie

Trening sprzedaży w salonie optycznym

poziom rozszerzony

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą zwiększyć swoją sprzedaż oraz podnieść jakość obsługi klientów podczas doboru okularów. Na szkoleniu uczestnicy nauczą się w jaki sposób trenowane techniki sprzedażowe wykorzystać do budowania autorytetu – specjalisty w oczach klienta. Doświadczą, jak sprawnie i świadomie realizować proces sprzedaży – od pierwszego kontaktu z Klientem do momentu wydania gotowych okularów. Nauczą się także, jak wykorzystując wiedzę optyczną oraz dostępne narzędzia optyczne porozumiewać się z klientem językiem korzyści i przekonywać go do decyzji zakupowych opartych o potrzeby świadome i nieświadome.

 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy optycznej do budowania skutecznego procesu sprzedaży
 • Sprawdzone techniki diagnozy potrzeb klienta w oparciu o techniczne aspekty doboru okularów
 • Pewność siebie w świadomym stosowaniu technik sprzedażowych
 • Wyższą satysfakcję klientów z jakości obsługi w salonie
 • Wyższą sprzedaż wynikającą z umiejętności up-sellingu i cross-sellingu
 • Wzrost sprzedaży
 • Wzrost klientów polecających salon optycznych
 • Zaangażowanie pracowników w jakość procesu obsługi klienta
 • Podniesienie prestiżu swojego salonu wśród konkurencyjnych salonów optycznych
 • Rozszerzenie możliwości proponowania szerszej i droższej gamy produktów optycznych dzięki zmianie postawy pracowników i nowych, skutecznych metod sprzedaży​
 • Techniki identyfikacji potrzeb klientów podczas zakupu okularów
 • Tworzenie map sprzedażowych w procesie obsługi klienta
 • Techniki zamiany klienta w „eksperta” w doborze okularów
 • Techniki pobudzania potrzeb podświadomych i nieświadomych u klientów
 • Wykorzystanie wiedzy optycznej (rozmiary opraw, parametry okularów, urządzenia pomiarowe, itp.) do tworzenia języka korzyści w sprzedaży
 • Case study i analiza przykładów klientów noszących okulary
 • Efektywne techniki prezentowania oferty
 • Techniki up-selling i cross-selling w sprzedaży okularów (okulary jednoogniskowe i wieloogniskowe)
 • Techniki wywierania wpływu na decyzje zakupowe klienta
 • Finalizowanie sprzedaży okularów; zastrzeżenia, obawy, wątpliwości klientów
 • Odbiór okularów – ostatnie wrażenie i budowanie lojalności klientów
 • Wyłącznie ćwiczenia i praca w określonych sytuacjach sprzedażowych
 • Case study i analiza przypadków sytuacji optycznych
 • Zadania w mniejszych grupach
 • Odgrywanie ról

Najbliższe terminy

 • 13-14.12 Katowice
Zgłoś się na szkolenie

Sprzedaż progresywna

warsztat specjalistyczny

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników, którzy chcą stać się ekspertami ds. doboru szkieł okularów progresywnych. Na szkoleniu uczestnicy nauczą się w jaki sposób umiejętnie obsługiwać klienta, który chce zakupić okulary ze szkłami progresywnymi. Uczestnik nauczy się, jak interpretować receptę, jak prawidłowo dobierać oprawki, jak dokonywać niezbędnych pomiarów oraz jak rekomendować a następnie „ustawiać” szkła progresywne w oprawach. Efektem zdobycia tych umiejętności będzie wyższa sprzedaż okularów progresywnych oraz większa pewność siebie w rozpatrywaniu zgłoszeń reklamacyjnych i rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

 • Odczytywanie rodzaju soczewek progresywnych z grawerunków
 • Wyboru odpowiedniego rodzaju soczewki do różnych parametrów
 • Odwzorowywanie krzyża centracji
 • Regulacji oprawy do twarzy klienta
 • Wyznaczania wysokości segmentu
 • Rekomendacji korzyści soczewek progresywnych
 • Wydawania okularów progresywnych
 • Wzrost sprzedaży produktów progresywnych
 • Wzrost klientów polecających salon optycznych jako specjalizujący się w rekomendacji i doborze okularów progresywnych
 • Większą pewność siebie pracowników oraz jakość procesu obsługi klienta progresywnego
 • Podniesienie prestiżu swojego salonu wśród konkurencyjnych salonów optycznych
 • Rozszerzenie możliwości proponowania szerszej i droższej gamy produktów progresywnych dzięki pewności pracowników
 • Brak błędów podczas obsługi klienta progresywnego
 • Szybka orientacja i wyciąganie wniosków podczas reklamacji
 • Budowa szkieł progresywnych
 • Charakterystyka konstrukcji soczewek progresywnych
 • Budowa soczewki pół-progresywnej (biurowej)
 • Budowa modelu obsługi klienta progresywnego (rekomendacja)
 • Sprawdzanie okularów progresywnych – na co zwrócić uwagę
 • Interpretacja recepty
 • Badanie potrzeb klienta progresywnego – najważniejsze informacje
 • Metody prezentacji produktów wieloogniskowych
 • Wybór oprawy – zasady techniczne (kąt pantoskopowy, verteks itp.)
 • Wyznaczanie wysokości segmentu – metody
 • Weryfikacja po wykonaniu okularów progresywnych
 • Wydawanie okularów progresywnych klientowi
 • Budowa planu procesu reklamacyjnego
 • Krótkie mini-wykłady
 • Ćwiczenia i praca w określonych sytuacjach sprzedażowych
 • Case study i analiza możliwych sytuacji
 • Zadania w parach lub mniejszych grupach

Najbliższe terminy

 • 17-18.01 Katowice
 • 24-25.01 Poznań
 • 21-22.02 Kielce
Zgłoś się na szkolenie

Nazwa firmy / Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

W jakim mieście

Wybierz szkolenie

Twoje oczekiwania wobec szkolenia: